Tìm hiểu

Điều khoản sử dụng

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Y tế NEO (NEOMED., JSC) phát triển nền tảng ứng dụng Y tế Thông minh ViDoctor cho người dùng cá nhân và các Agent (là các tổ chức Y tế/Tương tự ở cả khu vực Công và Tư nhân). Ứng dụng cho người dùng cá nhân được cung cấp miễn phí.

Bằng điều khoản này chúng tôi xin được thông báo tới những người truy cập vào website chính sách chung của chúng tôi trong việc thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân khi bạn quyết định sử dụng ứng dụng này trên điện thoại cá nhân.

Một khi bạn chọn lựa sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi được thu thập và sử dụng các thông tin liên quan đến chính sách chung của ứng dụng. Các thông tin cá nhân này chúng tôi thu thập chỉ để sử dụng trong việc cung cấp và cải tiến các dịch vụ liên quan (Ví dụ: Có những chỉ số xét nghiệm có chỉ số ngưỡng được cung cấp theo độ tuổi, vì vậy chúng tôi cần biết chính xác tuổi của bạn; Hoặc có những xét nghiệm chỉ dành riêng cho Nam giới/Nữ giới). Chúng tôi sẽ không sử dụng và chia sẻ các thông tin của bạn cho bất kỳ ai ngoại trừ các bác bác sĩ trực tiếp/chủ dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trong ứng dụng này.

Thu thập thông tin và sử dụng

Để việc cung cấp các dịch vụ được thuận tiện và đảm bảo chính xác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ ngày tháng năm sinh (ít nhất là năm sinh phải chính xác), giới tính, địa bàn bạn sinh sống (Quận/Huyện). Trong một số dịch vụ đặc biệt, bạn cần cung cấp thông tin về vị trí cá nhân của bạn ngay ở thời điểm bạn sử dụng dịch vụ, tuổi thai bạn đang mang, …

Đây là ứng dụng Y tế dành cho cá nhân được cài đặt trên điện thoại thông minh, khi cài đặt bạn cần cung cấp chính xác số điện thoại di động trên điện thoại mà bạn đang dùng.

Các dữ liệu mà bạn cung cấp được lưu giữ dựa theo số điện thoại của bạn và chỉ có bạn được quyền truy cập, thay đổi khi cần thiết. Khi bạn thay đổi địa điểm sinh sống từ địa bàn này tới địa bàn khác, bạn vui lòng điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ sinh sống của bạn.

Phần mềm có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, các dịch vụ này có thể thu thập thông tin để định danh bạn.

Đường dẫn tới các điều khoản của các dịch vụ bên thứ ba được sử dụng trong phần mềm:

Dữ liệu đăng nhập và sử dụng (Gọi chung là Dữ liệu đăng nhập)

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên điện thoại cá nhân chúng tôi sẽ thu thập lại thông tin đăng nhập và các thông tin này gọi là “Dữ liệu đăng nhập”. “Dữ liệu đăng nhập” được sử dụng trong việc sửa lỗi ứng dụng, truy xuất khi bạn yêu cầu hoặc giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh (nếu có). “Dữ liệu đăng nhập” được sử dụng và bảo mật như các thông tin cá nhân của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ 3 (Công ty hoặc cá nhân) để cung cấp và thực hiện các dịch vụ (Ví dụ: Dịch vụ “Gọi xe cứu thương”) vì các lý do sau đây:

  • Để cho dịch vụ của chúng tôi được thuận tiện hơn;
  • Để cung cấp các dịch vụ trong thẩm quyền của chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ chính;
  • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích xem ứng dụng của chúng tôi đã được sử dụng như thế nào.
  • Chúng tôi xin thông báo với những người sử dụng ứng dụng này rằng bên thứ 3 được chúng tôi ủy quyền hay thuê lại có quyền sử dụng và truy cập tới thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, họ (bên thứ 3) bị cấm để lộ thông tin cá nhân của người sử dụng hoặc dùng vào mục đích khác.

Bảo mật

Chúng tôi trân trọng việc bạn tin tưởng và cung cấp các thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng ứng dụng và chúng tôi cam đoan không sử dụng các thông tin này cho các mục đích khác để bảo vệ tính cá nhân của nó. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, trên thực tế không có phương pháp truyền tin nào thông qua Internet hoặc lưu giữ thông tin điện tử nào được đảm bảo an toàn 100%. Và vì vậy chúng tôi cũng không đảm bảo được an toàn thông tin một cách tuyệt đối.

Liên kết tới các website khác

Trong ứng dụng của chúng tôi có thể chứa nhiều đường dẫn liên kết đến website của các đơn vị khác. Nếu bạn nhấn vào các đường dẫn đó bạn sẽ được dẫn tới các website tương ứng. Bạn cần lưu ý rằng những liên kết ngoài đó không được vận hàng bởi chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn cần xem xét kỹ lưỡng trước khi ấn vào các đường dẫn liên kết ngoài cũng như các Điều khoản sử dụng (nếu có) của họ. Chúng tôi không thể điều khiển được họ và cũng không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các Điều khoản sử dụng mà họ đặt ra.

Điều kiện đối với trẻ em

Ứng dụng của chúng tôi chỉ dành cho người đủ tuổi vị thành niên (tức từ 16 tuổi trở lên). Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát và kiểm chứng được thông tin do chính bạn khai báo khi bạn cài đặt ứng dụng. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bất cứ trường hợp nào cố tình khai thông tin sai khác với sự thật để làm sai lệch tuổi chúng tôi sẽ lập tức khóa ứng dụng của người đó mà không cần thông báo trước. Nếu bạn là bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên đã cung cấp thông tin và cài đặt ứng dụng, bạn cần liên hệ với chúng tôi để cung cấp thêm thông tin và chúng tôi sẽ có các hành động phù hợp.

Thay đổi Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể sẽ chỉnh sửa và bổ sung Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc lại website này hoặc Điều khoản sử dụng được công bố trong ứng dụng thường xuyên để cập nhật bất cứ thay đổi nào. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải thông báo cho bạn về các sự thay đổi (nếu có) bằng tin nhắn ngay trong ứng dụng bạn đang cài đặt.

Mọi sự thay đổi về Điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng ngay sau khi chúng tôi đã thông báo tới bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay gợi ý gì về chính sách, xin vui long liên hệ với chúng tôi qua:

Email
[email protected]
Điện thoại
0243 999 1901